Ogólne Warunki Handlowe DAFilms

Wersja obowiązująca od 12. 01. 2022 r.

 

Witaj w kinie dokumentalnym DAFilms!

Doc-Air Distribution s.r.o., z siedzibą w Pradze przy ul. Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 10981241, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Grodzkim w Pradze, Sekcja C, nr akt. 351718 (dalej „Doc-Air Distribution“) za pośrednictwem portali na adresach: dafilms.cz, dafilms.com, americas.dafilms.com, asia.dafilms.com, dafilms.sk i dafilms.pl (dalej razem „DAFilms“) świadczy użytkownikom usługę dostępu do filmów w streamingu bądź pobieranych przez Internet na komputery, telefony komórkowe oraz inne urządzenia wyposażone w systemy iOS i Android.

Należy zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi DAFilms (dalej „warunki“), ponieważ zawierają istotne informacje dotyczące praw i obowiązków zarówno użytkownika jak i Doc-Air Distribution w ramach udostępniania treści za pośrednictwem portalu DAFilms.

Niniejsze warunki regulują udostępnianie treści oraz usług za pośrednictwem portalu DAFilms oraz umów w powiązaniu z nimi zawartych. Użytkownik korzystający z treści oraz usług za pośrednictwem portalu DAFilms wyraża zgodę na przedstawione warunki, a zarazem zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

1. Warunki korzystania z portalu DAFilms

Treści i usługi DAFilms

Za pośrednictwem portalu DAFilms oferujemy oglądanie dzieł audiowizualnych, filmów, zarówno poprzez umożliwienie oglądania dzieła audiowizualnego on-line w ramach portalu DAFilms („stream”) lub umożliwienie pobrania dzieła audiowizualnego na urządzenie końcowe użytkownika („download”). Zarejestrowanym użytkownikom oferujemy również inne usługi, szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Z treści oraz usług DAFilms użytkownik może korzystać na podstawie potwierdzonego zamówienia (ew. rejestracji) za pośrednictwem portalu DAFilms, w oparciu o wybraną opcję: jednorazowy dostęp bądź w ramach subskrypcji. Stosunek umowy pomiędzy Doc-Air Distribution a użytkownikiem powstaje w momencie wysłania zamówienia (ew. formularza rejestracyjnego) na portalu DAFilms przez użytkownika oraz potwierdzenie zamówienia (ew. rejestracji) przez stowarzyszenie. Informacje podane w trakcie składania zamówienia (lub podczas rejestracji) można zawsze sprawdzić i poprawić przed potwierdzeniem danej części formularza zamówienia (lub rejestracji). Umowę można zawrzeć w języku czeskim, słowackim, polskim lub angielskim.

Jeśli w poniższych konkretnych przykładach nie podano inaczej, wykorzystywanie treści i usług portalu DAFilms jest odpłatne. Oferta treści, tj. dzieł audiowizualnych w katalogu portalu DAFilms, które mogą oglądać użytkownicy, może być na bieżąco aktualizowana i zmieniana.

 

Zarejestruj się jako użytkownik

Jeśli chcesz korzystać z usług DAFilms, musisz dokonać bezpłatnej rejestracji użytkownika portalu DAFilms (dalej "zarejestrowany użytkownik"). Następnie otrzymasz dostęp do spersonalizowanych treści DAFilms, do niektórych korzyści przygotowanych specjalnie dla członków jak np. możliwość bezpłatnego oglądania wybranych filmów jak również dostęp do najnowszych informacji ze świata filmu, które Doc-Air Distribution będzie regularnie przesyłać (jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich informacji).

Jeśli chcesz zostać zarejestrowanym użytkownikiem, wyślij wypełniony formularz rejestracyjny wraz ze swoim adresem email oraz utworzonym hasłem lub zaloguj się za pośrednictwem swojego konta na portalu Facebook lub Twitter. Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności danych do logowania do własnego konta oraz do własnych treści na tymże koncie, jak również za ograniczenie dostępu do swojego komputera.

Rejestracja użytkownika jako rejestrowanego użytkownika portalu DAFilms to warunek, który należy spełnić, by móc korzystać z treści i usług portalu DAFilms.

 

Subskrypcja

Jeśli chcesz oglądać dokumenty na DAFilms lub pobierać filmy w niezwykle atrakcyjnych cenach, skorzystaj z opcji subskrypcji. Możesz wybrać wariant miesięczny bądź roczny. Cena subskrypcji, wliczając wszystkie opłaty, w tym kwotę podatku, jest zawsze podana na portalu DAFilms przy danym wariancie subskrypcji, który wybierzesz podczas składania zamówienia.

Aby móc skorzystać z subskrypcji, należy się zarejestrować jako zarejestrowany użytkownik portalu DAFilms.

Umowy subskrypcji są, zgodnie z opcją wybraną podczas składania zamówienia, zawierane na okres jednego miesiąca bądź jednego roku, pod warunkiem, że, niezależnie od tego czy chodzi o subskrypcję miesięczną czy też roczną są automatycznie odnawiane (tj. na każdy miesiąc kalendarzowy - w przypadku subskrypcji miesięcznej lub na każdych dwanaście po sobie następujących miesięcy kalendarzowych – w przypadku subskrypcji rocznej) i będą naliczane użytkownikom odpowiednie opłaty, aż do momentu anulowania subskrypcji. Z opcji subskrypcji można w dowolnej chwili zrezygnować. Aktualna subskrypcja obowiązuje do końca aktualnego, już rozpoczętego okresu, na który została wykupiona. Doc-Air Distribution nie wypłaca rekompensaty finansowej ani innych tego typu wyrównań w przypadku nieprawidłowego korzystania z subskrypcji bądź jej anulowania. Subskrypcję można anulować poprzez swoje konto PayPal (jeśli usługa jest opłacana za pośrednictwem tej opcji) lub na swoim profilu na portalu DAFilms, wybierając opcję „Anuluj subskrypcję”.

Subskrypcję DAFilms można również komuś podarować – w takim przypadku po uregulowaniu płatności zostanie wygenerowany specjalny kod elektroniczny, który będzie można przesłać osobie obdarowywanej na jej adres email. Z subskrypcji będzie można korzystać po aktywacji kodu.

Przypominamy, że w ramach subskrypcji nie muszą być dostępne wszystkie treści tj. wszystkie filmy, które są aktualnie dostępne w katalogu DAFilms, ponieważ wybrane filmy mogą zostać udostępnione również osobom, które wykupiły subskrypcję wyłącznie za jednorazową opłatą (dodatkowo, nie w ramach opłaty subskrypcji).

 

Opłata jednorazowa

Jeśli chcesz obejrzeć tylko jeden film lub kilka wybranych filmów z katalogu DAFilms, nie musisz się decydować na wykupienie subskrypcji, wystarczy uiścić jednorazową opłatę w odpowiedniej wysokości.

Wysokość opłat jednorazowych, wliczając wszystkie opłaty w tym kwotę podatku, jest zawsze podana przy konkretnym filmie znajdującym się w katalogu DAFilms.

Aby uzyskać dostęp do treści w ramach opłaty jednorazowej należy się zarejestrować jako użytkownik DAFilms.

 

Płatności i fakturowanie

Płatności za subskrypcję jak również opłaty jednorazowe są uiszczane bądź za pośrednictwem konta PayPal lub własnej karty płatniczej. Metodę płatności wybiera się w trakcie składania zamówienia.

Wysyłając zamówienie danej usługi (opłacane w ramach subskrypcji lub opłaty jednorazowej), użytkownik zezwala na zaksięgowanie opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem, który jest zawsze dostępny na portalu DAFilms.

Faktura za wybrany typ subskrypcji jest wystawiana zawsze na początku okresu, którego dotyczy wybrana subskrypcja. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wystawiania faktur, zwłaszcza w razie wystąpienia awarii technicznej podczas realizacji płatności bądź ze względu na inne okoliczności obiektywne. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu email, który został podany w trakcie składania zamówienia lub podczas rejestracji na portalu DAFilms. Wszystkie opłaty za treści oraz usługi DAFilms są bezzwrotne, za wyłącznie częściowo wykorzystany okres subskrypcji nie oferujemy żadnej rekompensaty. W przypadku anulacji subskrypcji użytkownik nadal posiada dostęp do wykupionych usług aż do końca aktualnego okresu, który został już opłacony.

Informacje dot. sposobu płatności można modyfikować a sposób płatności zmienić na swoim profilu użytkownika na portalu DAFilms.

 

2. Poufność i aktualność informacji

Użytkownik nie powinien przekazywać nikomu swojego hasła do konta lub profilu na DAFilms ani ujawniać szczegółów dot. metody płatności (np. ostatnie cztery cyfry na swojej karcie kredytowej lub debetowej) związanych z korzystaniem z treści oraz usług DAFilms.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i pełnych informacji w ramach składania zamówienia (lub wypełniając formularz rejestracyjny) oraz aktualizację jak również autentyczność oraz dokładność informacji, których udziela Doc-Air Distribution, a które dotyczą korzystania z treści oraz usług DAFilms.

 

3. Przepisy prawa właściwego oraz właściwość miejscowa

Niniejsze warunki regulują przepisy prawne Republiki Czeskiej, zwłaszcza postanowienia Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Republiki Czeskiej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego („Kodeks Cywilny”). W przypadku powstania jakichkolwiek sporów dotyczących niniejszych warunków, takie spory będą rozstrzygane przez czeski sąd, którego właściwość miejscowa zostanie określona według miejsca, w którym znajduje się siedziba Doc-Air Distribution.

Każdy użytkownik jako konsument ma prawo do rozstrzygania pozasądowego ew. sporów prawnych powstałych na skutek umowy, którą zawarł w celu korzystania z treści oraz usług portalu DAFilms a która reguluje niniejsze warunki handlowe. W przypadku rozstrzygnięć pozasądowych sporów konsumenckich organem właściwym jest Czeska Inspekcja Handlowa (czes. Česká obchodní inspekce), z siedzibą w Pradze przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: www.coi.cz.

 

4. Wykorzystanie podawanych informacji

Doc-Air Distribution ma prawo korzystać ze wszystkich komentarzy, informacji, pomysłów, projektów, recenzji, technik lub innych materiałów pojawiających się w ramach komunikacji pomiędzy użytkownikiem a przedstawicielami Doc-Air Distribution, włącznie z odpowiedziami w kwestionariuszach lub za pośrednictwem postów publikowanych na portalu DAFilms, w różnych celach, w tym – ale nie wyłącznie - w celu rozwoju, produkcji oraz marketingu produktów oraz tworzenia, modyfikacji lub udoskonalania usług DAFilms, a to bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub innego typu kompensacji dla autorów takich informacji.

 

5. Wsparcie klienta, reklamacje

W razie potrzeby możesz kliknąć na ikonkę znajdującą się w prawym górnym rogu i wybrać opcję "FAQ". Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania albo zwróć się bezpośrednio o pomoc do naszego działu wsparcia klienta pod adresem info@dafilms.com.

Na adres info@dafilms.com można również przesyłać reklamacje dotyczące korzystania z treści i usług portalu DAFilms. W swojej wiadomości należy opisać i wykazać wadliwe wykonanie umowy. Reklamacje są rozpatrywane zazwyczaj w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

O rezultacie procesu reklamacji użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku uznania wady użytkownik w pierwszej kolejności otrzyma dostęp do danych treści w odpowiedniej jakości oraz zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem, ew. poprzez zwrot lub odpowiednie obniżenie ceny za udostępnione treści i usługi.

 

6. Inne warunki

Zezwolenie na obejrzenie filmu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że filmy, które zostały mu udostępnione na portalu DAFilms (zarówno te udostępnione bezpłatnie jak i te udostępnione po opłaceniu danego typu subskrypcji bądź uiszczeniu opłaty jednorazowej) są przeznaczone wyłącznie na użytek własny użytkownika. Filmy zasadniczo nie są przeznaczone do wykorzystania ze strony użytkowników w celach bezpośrednio bądź pośrednio handlowych lub gospodarczych, a użytkownicy nie mają prawa udostępnionych filmów publikować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać publicznie ani w jakikolwiek inny sposób ich używać.

Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać ww. regulacji, tj. bez zakupu odpowiedniej licencji u właściciela praw (w sytuacji, kiedy dane wykorzystanie nie jest objęte określonymi wyjątkami ustawowymi) film będzie przez użytkownika wykorzystywany w sposób wykraczający poza użytek własny, publicznie i/lub będzie służyć celom handlowym lub gospodarczym, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każdą spowodowaną szkodę, zarówno majątkową jak i niemajątkową oraz inne konsekwencje prawne, które na skutek tychże działań powstały.

 

Treści cyfrowe

W oparciu o umowy, które regulują niniejsze warunki, użytkownik otrzymuje treści cyfrowe – dzieła audiowizualne, które może obejrzeć za pośrednictwem portalu DAFilms („stream”) lub pobrać i w ten sposób oglądać za pomocą własnego urządzenia końcowego („download”).

Szczegóły dotyczące działania treści cyfrowych, środków technicznych oraz współdziałania treści cyfrowych ze sprzętem oraz oprogramowaniem komputerowym znajdują się w sekcji „FAQ” na naszych stronach internetowych. W przypadku innych pytań prosimy o kontakt z pracownikami obsługi klienta pod adresem: info@dafilms.com.

Przetwarzanie danych osobowych

Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem z portalu DAFilms określono w dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych w imieniu Doc-Air Distribution s.r.o.”, z którym można zapoznać się tutaj. Wysyłając zamówienie na treści i usługi DAFilms bądź wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ww. zasadami.

 

Kody promocyjne

Kodów promocyjnych lub ofert udostępnianych przez stowarzyszenie w ramach portalu DAFilms nie można łączyć z innymi kodami promocyjnymi lub ofertami, zarówno tymi dawnymi jak i obecnie obowiązującymi.

 

7. Zmiany cennika oraz niniejszych warunków, odstąpienie od umowy

Zmiana cennika

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w miarę upływu czasu cen za świadczone treści i usługi lub ich części, według własnego uznania.

W razie planowanej zmiany cen subskrypcji z aktualnego cennika, użytkownik – osoba, która wykupiła subskrypcję – otrzyma informację o planowanej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 1 miesiąc), za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres email, który użytkownik w tym celu przekazał. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na daną zmianę, może, do momentu, dopóki dana zmiana cennika nie zacznie obowiązywać, anulować odnowienie subskrypcji na kolejny okres, zarówno za pomocą konta PayPal (jeśli usługa jest opłacana w ten sposób) lub w ramach swojego profilu na portalu DAFilms, wybierając pole „Anuluj subskrypcję“. Jeśli użytkownik nie wykona ww. czynności, uznaje się, że zgadza się na wprowadzoną zmianę w cenniku i od momentu rozpoczęcia obowiązywania nowych cen – wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać również jego.  

 

Zmiana warunków

Niniejsze warunki można w każdej chwili zmienić bez uprzedniego komunikatu pisemnego (według własnego uznania Doc-Air Distribution), a ww. modyfikacje będą dotyczyć wszelkich transakcji wykonanych po opublikowaniu tychże zmian.

Zarejestrowani użytkownicy portalu DAFilms oraz/lub osoby, które opłacają subskrypcję zgodnie z niniejszymi warunkami, otrzymają informacje dot. planowanych zmian z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 1 miesiąc), za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres email, który użytkownik w tym celu przekazał podczas składania zamówienia lub wypełniając formularz rejestracyjny. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na daną zmianę, może, do momentu, dopóki dana zmiana warunków nie zacznie obowiązywać, wysłać wiadomość o odstąpieniu od danego stosunku prawnego, który powstał na podstawie dotychczas obowiązującej wersji warunków, na adres: info@dafilms.com. Jeśli użytkownik nie wykona ww. czynności, uznaje się, że zgadza się na wprowadzoną zmianę w warunkach i od momentu rozpoczęcia obowiązywania nowych warunków – wprowadzone modyfikacje zaczną go również obowiązywać.

 

Odstąpienie od umowy

Użytkownik nie może odstąpić od umowy zawartej zgodnie z niniejszymi warunkami w rozumieniu przepisów § 1829 i nast. Kodeksu Cywilnego, bowiem chodzi o umowę zgodnie z § 1837 lit. l) Kodeksu Cywilnego, kiedy to udostępniane treści mają charakter treści cyfrowych a użytkownikowi jest, w oparciu o jego zgodę, udostępniany natychmiast po zatwierdzeniu zamówienia (bądź formularza rejestracyjnego).

 

8. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja warunków handlowych jest dostępna w języku: czeskim, słowackim, polskim i angielskim na stronach portalu DAFilms.

Umowy zawarte w oparciu o niniejsze warunki, niniejsze warunki oraz wszelkie ich wcześniejsze wersje będą przechowywane przez Doc-Air Distribution a dani użytkownicy na uzasadniony wniosek otrzymają do nich dostęp.

Portal DAFilms.pl powstał w wyniku inicjatywy Doc Alliance, kreatywnej współpracy 7 europejskich festiwali kina dokumentalnego. Naszym celem jest przesuwać granice filmu dokumentalnego, wspierać jego różnorodność i promować wartościowe autorskie filmy.

Członkowie Doc Alliance

Czy chcesz regularnie otrzymywać newsletter z naszym filmowym programem?

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na temat usług oferowanych przez Doc-Air Distribution s.r.o. przy ul. Ostrovní 126/30 z siedzibą w Pradze. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zasadami przetwarzania danych osobowych, rozumiem i zgadzam się z ich brzmieniem, jednocześnie jestem świadomy(a) swoich praw,w tym prawa do sprzeciwu wobec technik stosowanych w marketingu bezpośrednim.

Poslat svému Junioru

Zavřít