Ogólne Warunki Handlowe DAFilms

Wersja obowiązująca od 1. 07. 2018 r.

 

Witaj w kinie dokumentalnym DAFilms!

Nasze stowarzyszenie Doc-Air, z.s., z siedzibą w Pradze przy ul. Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 270 60 047 (dalej „stowarzyszenie“) za pośrednictwem portali na adresach: dafilms.cz i dafilms.com (dalej razem „DAFilms“) świadczy odbiorcom usługę dostępu do filmów w streamingu bądź pobieranych przez Internet na komputery i urządzenia mobilne wyposażone w systemy iOS i Android.

Należy zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi DAFilms (dalej „warunki“), ponieważ zawierają istotne informacje dotyczące praw i obowiązków użytkowników.

 

1. Zarejestrowani użytkownicy, subskrypcja, opłata jednorazowa, płatności oraz fakturowanie

Zarejestruj się jako użytkownik

Możesz dokonać bezpłatnej rejestracji użytkownika portalu DAFilms (dalej "użytkownik") i otrzymać dostęp do spersonalizowanych treści DAFilms, do niektórych korzyści przygotowanych specjalnie dla członków jak np. możliwość bezpłatnego oglądania wybranych filmów jak również dostęp do najnowszych informacji ze świata filmu, które stowarzyszenie będzie regularnie przesyłać. Osoba będąca użytkownikiem otrzyma również prawo do korzystania z opcji „Udostępniaj i oglądaj bezpłatnie”, co oznacza, że po rejestracji bądź logowaniu, będzie można jeden, wybrany z katalogu DAFilms, film obejrzeć bezpłatnie, jeśli dana osoba udostępni nasz portal na swoim profilu w sieciach społecznościowych. Jeśli chcesz zostać użytkownikiem, wyślij wypełniony formularz rejestracyjny wraz ze swoim adresem email oraz utworzonym hasłem lub zaloguj się za pośrednictwem portalu Facebook lub Twitter. Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności danych do logowania do własnego konta oraz do własnych treści na tymże koncie, jak również za ograniczenie dostępu do swojego komputera.

 

Subskrypcja

Jeśli chcesz oglądać dokumenty na DAFilms lub pobierać filmy w niezwykle atrakcyjnych cenach, skorzystaj z opcji subskrypcji. Możesz wybrać wariant miesięczny bądź roczny. Wybrane usługi w ramach subskrypcji DAFilms (niezależnie od tego czy chodzi o subskrypcję miesięczną czy też roczną) są automatycznie odnawiane tj. na każdy miesiąc kalendarzowy - w przypadku subskrypcji miesięcznej lub na każdych dwanaście po sobie następujących miesięcy kalendarzowych - w przypadku subskrypcji rocznej, aż do momentu anulowania subskrypcji. Z opcji subskrypcji można w dowolnej chwili zrezygnować. Aktualna subskrypcja obowiązuje do końca aktualnego, już rozpoczętego okresu, na który została wykupiona. Stowarzyszenie nie wypłaca rekompensaty finansowej ani innych tego typu wyrównań w przypadku nieprawidłowego korzystania z subskrypcji bądź jej anulowania. Subskrypcję można anulować poprzez swoje konto PayPal (jeśli usługa jest opłacana za pośrednictwem tej opcji) lub na swoim profilu na portalu DAFilms, wybierając opcję „Anuluj subskrypcję”. Subskrypcję DAFilms można również komuś podarować – w takim przypadku po uregulowaniu płatności zostanie wygenerowany specjalny kod elektroniczny, który będzie można przesłać osobie obdarowywanej na jej adres email. Z subskrypcji będzie można korzystać po aktywacji kodu.

 

Opłata jednorazowa

Jeśli chcesz obejrzeć tylko jeden film lub kilka wybranych filmów z katalogu DAFilms, nie musisz się decydować na wykupienie subskrypcji, wystarczy uiścić jednorazową opłatę w odpowiedniej wysokości.

 

Płatności i fakturowanie

Płatności za subskrypcję jak również opłaty jednorazowe są uiszczane bądź za pośrednictwem konta PayPal lub własnej karty płatniczej. Metodę płatności wybiera się w trakcie składania zamówienia.

Potwierdzając zamówienie danej usługi (opłacane w ramach subskrypcji lub opłaty jednorazowej), użytkownik zezwala na zaksięgowanie opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

Faktura za wybrany typ subskrypcji jest wystawiana zawsze na początku okresu, którego dotyczy wybrana subskrypcja. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wystawiania faktur, zwłaszcza w razie wystąpienia awarii technicznej podczas realizacji płatności bądź ze względu na inne okoliczności obiektywne.

Wszystkie opłaty za usługi DAFilms są bezzwrotne, za wyłącznie częściowo wykorzystany okres subskrypcji nie oferujemy żadnej rekompensaty. W przypadku anulacji subskrypcji użytkownik nadal posiada dostęp do wykupionych usług aż do końca aktualnego okresu, który został już opłacony.

Informacje dot. sposobu płatności można modyfikować na swoim profilu na portalu DAFilms.

 

2. Poufność i aktualność informacji

Użytkownik nie powinien przekazywać nikomu swojego hasła do konta lub profilu na DAFilms ani ujawniać szczegółów dot. metody płatności (np. ostatnie cztery cyfry na swojej karcie kredytowej lub debetowej) związanych z korzystaniem z usług DAFilms. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację oraz autentyczność oraz dokładność informacji, których udziela stowarzyszeniu, a które dotyczą korzystania usług DAFilms.

 

3. Przepisy prawa właściwego oraz właściwość miejscowa

Niniejsze warunki regulują postanowienia poszczególnych ustaw Republiki Czeskiej, zwłaszcza Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Republiki Czeskiej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów dotyczących niniejszych warunków, takie spory będą rozstrzygane przez czeski sąd, którego właściwość miejscowa zostanie określona według miejsca, w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia.

 

4. Wykorzystanie podawanych informacji

Stowarzyszenie ma prawo korzystać ze wszystkich komentarzy, informacji, pomysłów, projektów, recenzji, technik lub innych materiałów pojawiających się w ramach komunikacji pomiędzy użytkownikiem a przedstawicielami stowarzyszenia, włącznie z odpowiedziami w kwestionariuszach lub za pośrednictwem postów publikowanych na portalu DAFilms, w różnych celach, w tym – ale nie wyłącznie - w celu rozwoju, produkcji oraz marketingu produktów oraz tworzenia, modyfikacji lub udoskonalania usług DAFilms, a to bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub innego typu kompensacji dla autorów takich informacji.

 

5. Wsparcie klienta

W razie potrzeby możesz kliknąć na ikonkę znajdującą się w prawym górnym rogu i wybrać opcję "FAQ". Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania albo zwróć się bezpośrednio o pomoc do naszego działu wsparcia klienta pod adresem support@dafilms.com..

 

6. Inne warunki

 

Zezwolenie na obejrzenie filmu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że filmy, które zostały mu udostępnione na portalu DAFilms (zarówno te udostępnione bezpłatnie jak i te udostępnione po opłaceniu danego typu subskrypcji bądź uiszczeniu opłaty jednorazowej) są przeznaczone wyłącznie na użytek własny użytkownika a zarazem nie służą do korzystania w celach bezpośrednio bądź pośrednio handlowych lub gospodarczych. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać ww. regulacji, tj. bez zakupu odpowiedniej licencji u właściciela praw (w sytuacji, kiedy nie dotyczą użytkownika określone wyjątki ustawowe) film będzie przez użytkownika wykorzystywany w sposób wykraczający poza użytek własny i/lub będzie służyć celom handlowym lub gospodarczym, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każdą spowodowaną szkodę oraz inne konsekwencje prawne, które na skutek tychże działań powstały.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Warunki przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu DAFilms określono w dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych w imieniu Doc-Air, z.s.”, z którym można zapoznać się tutaj.

 

Kody promocyjne

Kodów promocyjnych lub ofert udostępnianych przez stowarzyszenie w ramach portalu DAFilms nie można łączyć z innymi kodami promocyjnymi lub ofertami, zarówno tymi dawnymi jak i obecnie obowiązującymi.


7. Zmiany cennika oraz niniejszych warunków

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w miarę upływu czasu cen za świadczone usługi lub ich części, według własnego uznania. W razie planowanej zmiany cen subskrypcji z aktualnego cennika, użytkownik – osoba, która wykupiła subskrypcję – otrzyma informację o planowanej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 1 miesiąc), za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres email, który użytkownik w tym celu przekazał. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na daną zmianę, może, do momentu, dopóki dana zmiana cennika nie zacznie obowiązywać, anulować odnowienie subskrypcji na kolejny okres, zarówno za pomocą konta PayPal (jeśli usługa jest opłacana w ten sposób) lub w ramach swojego profilu na portalu DAF, wybierając pole „Anuluj subskrypcję“. Jeśli użytkownik nie wykona ww. czynności, uznaje się, że zgadza się na wprowadzoną zmianę w cenniku i od momentu rozpoczęcia obowiązywania nowych cen – wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać również jego.

Niniejsze warunki można w każdej chwili zmienić bez uprzedniego komunikatu pisemnego (według własnego uznania stowarzyszenia), a ww. modyfikacje będą dotyczyć wszelkich transakcji wykonanych po opublikowaniu tychże zmian. Zarejestrowani użytkownicy portalu DAFilms oraz/lub osoby, które opłacają subskrypcję zgodnie z niniejszymi warunkami, otrzymają informacje dot. planowanych zmian z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 1 miesiąc), za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres email, który użytkownik w tym celu przekazał. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na daną zmianę, może, do momentu, dopóki dana zmiana warunków nie zacznie obowiązywać, wysłać wiadomość o odstąpieniu od danego stosunku prawnego, który powstał na podstawie dotychczas obowiązującej wersji warunków, na adres: support@dafilms.com. Jeśli użytkownik nie wykona ww. czynności, uznaje się, że zgadza się na wprowadzoną zmianę w warunkach i od momentu rozpoczęcia obowiązywania nowych warunków – wprowadzone modyfikacje zaczną go również obowiązywać.

Portal DAFilms.pl powstał w wyniku inicjatywy Doc Alliance, kreatywnej współpracy 7 europejskich festiwali kina dokumentalnego. Naszym celem jest przesuwać granice filmu dokumentalnego, wspierać jego różnorodność i promować wartościowe autorskie filmy.

Członkowie Doc Alliance

Chcesz regularnie otrzymywać newsletter z naszym filmowym programem?

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na temat usług oferowanych przez Doc-Air, z.s. przy ul. Vodičkova 36 z siedzibą w Pradze. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zasadami przetwarzania danych osobowych, rozumiem i zgadzam się z ich brzmieniem, jednocześnie jestem świadomy(a) swoich praw,w tym prawa do sprzeciwu wobec technik stosowanych w marketingu bezpośrednim.